Kamil Jeśman zwycięzcą w finale Konkursu recytatorskiego.

     8 listopada w finale 40. Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Kujawskiej im. F. Becińskiego zmierzyli się laureaci eliminacji z powiatów: inowrocławskiego, radziejowskiego i włocławskiego. Z przyjemnością informujemy, że Kamil Jeśman uczeń kruszwickiego ,, Słowaka'' został nagrodzony pierwszym miejscem .Jury doceniło wysoki artystyczny poziom interpretacji recytowanych przez Kamila wierszy , a serdeczne gratulacje złożyła zwycięzcy wnuczka poety pani Sława Becińska. Warto podkreślić, że Kamil już kilkakrotnie z powodzeniem przedstawiał publiczności swoje zdolności recytatorskie i aktorskie , a zwłaszcza na deskach szkolnego teatru „Iluzja'' .

Opiekę nad utalentowanym uczniem sprawuje p. Małgorzata Matysiak