Historia szkoły

      17 czerwca 1958 roku w Kruszwicy miała miejsce Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, której celem było omówienie zadań związanych ze zbliżającymi się obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki, członkowie Wojewódzkiego Komitetu Jedności Narodu, radni Wojewódzkiej Rady Narodowej, goście oraz mieszkańcy miasta. Decyzją, która zapadła podczas sesji było wybudowanie w Kruszwicy Pomnika Tysiąclecia, jakim miała być szkoła. Już dwa lata później, 5 czerwca 1960 roku Aleksander Zawadzki dokonał uroczystego otwarcia placówki, której dyrektorem został Jerzy Mareczek. Dyrektor 'Tysiąclatki' pochodził ze Lwowa. Wcześniej pracował w szkole podstawowej w Kruszwicy, a następnie w Liceum, które mieściło się wtedy przy ulicy Mickiewicza 11. Pierwszego września w klasie VII naukę podjęło 45 uczniów. Była to pierwsza w dziejach szkolnictwa kruszwickiego klasa, która stanowiła początek Liceum Ogólnokształcącego. Już po roku nastąpiła zmiana dyrektora LO. Nowym 'szefem' szkoły został mgr Mieczysław Siewkowski. Cztery lata później budynek został podzielony na Szkołę Podstawową, na pierwszym piętrze oraz Liceum, na drugim. 9 maja 1969 Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię Aleksandra Zawadzkiego. W 1973 roku nastąpiła trzecia od początku powstania szkoły zmiana dyrektora. Dyrektorem obydwu szkół, zarówno SP nr 2, jak i LO został mgr Marian Dyrduł, absolwent Uniwersytetu Poznańskiego na Wydziale Fizyki. Uczniowie wspominają go jako wspaniałego dyrektora i wymagającego nauczyciela, który wzbudzał szacunek i zarażał swoją pasją. W 1980 roku obchodzono uroczystość dwudziestolecia placówki. Natomiast w ramach dwudziestopięciolecia swoją obecnością kruszwickich licealistów zaszczycili bohaterowie „Starej Baśni" . Do Księgi Honorowych Członków Społeczności Uczniowskiej wpisali się także najwybitniejsi absolwenci szkoły. Szkoła prosperowała i rozwijała się bardzo aktywnie. Była odwiedzana przez wybitne postaci. Jedną z nich był jej absolwent Janusz Drzewucki, krytyk literacki, poeta, dziennikarz i wydawca. W 1989 klasa I LO przeprowadziła z gościem wywiad dotyczący jego twórczości, szkolnych lat oraz liceum do którego uczęszczał. W 1990 roku do szkoły wprowadzono lekcje religii. Rok później dyrektor Marian Dyrduł przeszedł na zasłużoną emeryturę. Fotel dyrektorski objął Andrzej Michalak.

     W 1993 roku nastąpiła zmiana nazwy Liceum. Nowym patronem placówki został Juliusz Słowacki, polski poeta romantyczny. W szkole nic poza zmianą nazwy się nie zmieniło. Atmosfera oraz wysoki poziom nauczania pozostał niezmienny. Dwa lata później przeniesiono Liceum do budynku przy ulicy Jana Kasprowicza 7. To jednak nie był koniec zmian. Do rewolucji zaliczyć także można zmianę dyrektora placówki. Nową panią dyrektor została mgr Maria Siedlińska. Wszystkie sale, gabinety i biblioteka zostały wyposażone w nowe sprzęty i książki. Proces zaklimatyzowania się w nowym budynku przebiegł bardzo szybko. Okazał się on przyjemną arkadią dla uczniów w której każdy z nich mógł realizować i rozwijać swoje pasje, takie jak strzelectwo, dziennikarstwo, wioślarstwo, siatkówkę, ratownictwo medyczne. W 2000 roku uroczyście obchodzono 40-lecie szkoły. Cztery lata później na emeryturę odeszła dyrektor mgr Maria Siedlińska. Fotel dyrektora objął Roman Nadzieja, który po dwuletniej kadencji przekazał funkcję mgr Markowi Rimerowi. Szkoła rozwijała się i prosperowała bardzo dobrze. Uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia. Atmosfera między nimi a nauczycielami stwarzała idealne warunki do nauki.

     Życzliwość, starania, chęci i praca odgrywały dużą rolę w relacjach pedagog-uczeń. W szkole można było liczyć na pomoc ze strony nauczyciela, powierzyć mu każdy sekret, tajemnicę, problem, z nadzieją że uda się rozwiązać sytuację. W roku 2010 uczniowie i zaproszeni absolwenci „Słowaka" obchodzili 50lecie szkoły. Wszyscy starali się, by atmosfera w liceum była jak najlepsza i oddawała klimat dawnej szkoły. Dwa lata później nastąpiło połączenie Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum numer 2. Dyrektorem placówki została mgr Aleksandra Kaczmarek. Obie szkoły stworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących. Szkoła powoli zaczyna funkcjonować na nowych zasadach. Integracja z młodszymi kolegami i koleżankami może przynosić wzajemne korzyści, poprzez rozwijanie swoich celów i wzajemną naukę.