Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA

Joanna Miklaszewska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Monika Górska

SKARBNIK

Joanna Pilarska

SEKRETARZ

Karolina Kowalska