Wychowawcy

WYCHOWAWCY KLAS

KLASA I LO
Magdalena Stanny

KLASA II A LO
Joanna Fabiańska

KLASA II B LO
Emilia Sobczak

KLASA III LO
Agnieszka Mądrowska