Wychowawcy

WYCHOWAWCY KLAS

 

KLASA I LO

Katarzyna Szrowska

KLASA II LO

Barbara Kostur

KLASA III LO

Magdalena Stanny

KLASA IV A LO

Joanna Fabiańska