Projekt „Przygody z nauką”


W Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest Projekt „Przygody z nauką" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowane są zajęcia:

• dydaktyczno-wyrównawcze
• zajęcia rozwijające
• doradztwo zawodowe

Przedmioty nauczane: matematyka, fizyka, chemia, biologia, angielski, doradztwo zawodowe.

Ilość grup w projekcie: 30

• Ilość uczniów w projekcie:86
• Ilość chłopców w projekcie:28
• Ilość dziewczyn w projekcie: 58