ZebraniaHARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 2022/2023


Miesiąc

Termin

 

Wrzesień


Zebrania z rodzicami

05-09.09.2022r.

 

 

Październik

 

Godziny dostępności

 

 


Listopad


14.11.2022r.Drzwi otwarte

14:30-16:00 ul.A.Mickiewicza, kl.I-VI

16:00-17:00 ul.J.Kasprowicza , kl.VII-VIII oraz LO

 

 

Grudzień


Godziny dostępności
Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych, zagrożeniach ocena niedostateczną (termin do 20.12.2022r.)

 

 

Styczeń


Zebrania semestralne

23-27.01.2023r. (termin ustala wychowawca klasy)

 

Luty

 

Godziny dostępności

 

 

Marzec

13.03.2023r. Drzwi otwarte

15:00-16:00 ul.A.Mickiewicza, kl.I-VI

16:00-17:00 ul.J.Kasprowicza , kl.VII-VIII oraz LO

 
Kwiecień


Godziny dostępności

 


Maj


Godziny dostępności
Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach końcoworocznych, zagrożeniach oceną niedostateczną (termin do 19.05.2022r.)

 

 

Czerwiec

 

Zebrania z rodzicami wg potrzeb