HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Ustala się następujące terminy rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy:

 1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy przez kandydatów wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od15 maja 2023 r. (poniedziałek) do16 czerwca 2023 r. (piątek) dogodz. 15.00.
 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie , z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje 
 • od27 czerwca 2023 r. (wtorek) do11 lipca 2023 r. (wtorek) do godziny 15.00.
 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 17 lipca 2023 r. (poniedziałek).
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego – 18 lipca 2023 r. (wtorek) godz. 12.00.
 3. Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w  postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej– do  21 lipca 2023 r. (piątek) do godz. 15:00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 24 lipca 2023 r. (poniedziałek)  godz. 12.00.
 5. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do  27 lipca 2023 r. (czwartek).
 6. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 7. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej- do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 9. Jeśli szkoła nie dokona pełnego naboru termin postępowania uzupełniającego rozpoczyna się 24 lipca 2023 r. (poniedziałek) od godz. 12.00 i trwa do 31 lipca     2023 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 -  złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy przez kandydatów wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 10. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 7 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).
 11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w naborze uzupełniającym –

 8 sierpnia 2023 r. (wtorek) godz. 12.00.

 1. Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w  postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej   – do  10 sierpnia 2023 r. (czwartek) do godz. 15:00.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w naborze uzupełniającym– 11 sierpnia 2023r. (piątek)  godz. 12.00.
 3. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do  14 sierpnia  2023 r.(poniedziałek).
 4. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 5. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej- do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 6. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.