Kadra

Kadra pedagogiczna

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

 

Imię i nazwisko

Kwalifikacje nauczycieli

Śmiłowski Paweł

 dyrektor ZSO

 • wychowanie fizyczne

ks. Balicki Paweł

 • religia

Dymowska Katarzyna

 • przyroda i biologia
 • matematyka
 • chemia
 • resocjalizacja
 • oligofrenopedagogika

Fabiańska Joanna

 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • oligofrenopedagogika

Gitner Alina

 • język angielski
 • biologia
 • oligofrenopedagogika
 • surdopedagogika.

Kaszuba Alicja

 • historia
 • wos
 • surdopedagogika

Kępski Mariusz

 • technika
 • informatyka
 • oligofrenopedagogika

Koltko Iryna

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język francuski
 • oligofrenopedagogika

Kostur Barbara

 • biologia
 • oligofrenopedagogika

Królikowska Ewa

 • język angielski

Krzymińska Dorota

 • fizyka
 • oligofrenopedagogika

Łuczak Anna

 • chemia
 • informatyka

Maciejak Małgorzata

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • oligofrenopedagogika

Mądrowska Agnieszka

 • język niemiecki,
 • oligofrenopedagogika

Nowakowska Anita

 • edukacja ustawiczna
 • bibliotekoznawstwo
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Nowakowska Katarzyna

 • pedagogika
 • przedsiębiorczość
 • socjoterapia
 • doradztwo zawodowe
 • oligofrenopedagogika

Ornatek Marzanna

 • geografia
 • historia
 • wos
 • oligofrenopedagogika

Peplińska Joanna

 • język angielski
 • oligofrenopedagogika
 • socjoterapia

Pilarska Beata

 • język rosyjski
 • język polski

Ratajczyk Izabela

 • matematyka
 • przyroda
 • biologia
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • logopedia

Sobczak Emilia

 • język polski
 • logopedia
 • oligofrenopedagogika

Stanny Magdalena

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • oligofrenopedagogika

Szarowska Katarzyna

 • matematyka
 • informatyka
 • oligofrenopedagogika

Tomaszewski Mariusz

 • muzyka
 • sztuka
 • oligofrenopedagogika
 • geografia

Walczak Agnieszka

 • technika
 • sztuka
 • terapia pedagogiczna i dysleksja rozwojowa
 • logopedia

Winiarczyk Sławomir

 • wychowanie fizyczne
 • oligofrenopedagogika

Wojciechowska Iwona

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • bibliotekoznawstwo
 • terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
 • oligofrenopedagogika

 

Administracja i obsługa

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

    Iwona Januszek

    Ewa Pruczkowska

    Ilona Kawalerska

    Anna Kotwasińska

 

Kadra pedagogiczna

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

 

Imię i nazwisko

Kwalifikacje nauczycieli

Śmiłowski Paweł

 dyrektor ZSO

 • wychowanie fizyczne

ks. Balicki Paweł

 • religia

Dymowska Katarzyna

 • przyroda i biologia
 • matematyka
 • chemia
 • resocjalizacja
 • oligofrenopedagogika

Fabiańska Joanna

 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • oligofrenopedagogika

Gitner Alina

 • język angielski
 • biologia
 • oligofrenopedagogika
 • surdopedagogika.

Kaszuba Alicja

 • historia
 • wos
 • surdopedagogika

Kępski Mariusz

 • technika
 • informatyka
 • oligofrenopedagogika

Koltko Iryna

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język francuski
 • oligofrenopedagogika

Kostur Barbara

 • biologia
 • oligofrenopedagogika

Królikowska Ewa

 • język angielski

Krzymińska Dorota

 • fizyka
 • oligofrenopedagogika

Łuczak Anna

 • chemia
 • informatyka

Maciejak Małgorzata

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • oligofrenopedagogika

Mądrowska Agnieszka

 • język niemiecki,
 • oligofrenopedagogika

Nowakowska Anita

 • edukacja ustawiczna
 • bibliotekoznawstwo
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Nowakowska Katarzyna

 • pedagogika
 • przedsiębiorczość
 • socjoterapia
 • doradztwo zawodowe
 • oligofrenopedagogika

Ornatek Marzanna

 • geografia
 • historia
 • wos
 • oligofrenopedagogika

Peplińska Joanna

 • język angielski
 • oligofrenopedagogika
 • socjoterapia

Pilarska Beata

 • język rosyjski
 • język polski

Ratajczyk Izabela

 • matematyka
 • przyroda
 • biologia
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • logopedia

Sobczak Emilia

 • język polski
 • logopedia
 • oligofrenopedagogika

Stanny Magdalena

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • oligofrenopedagogika

Szarowska Katarzyna

 • matematyka
 • informatyka
 • oligofrenopedagogika

Tomaszewski Mariusz

 • muzyka
 • sztuka
 • oligofrenopedagogika
 • geografia

Walczak Agnieszka

 • technika
 • sztuka
 • terapia pedagogiczna i dysleksja rozwjowa
 • logopedia

Winiarczyk Sławomir

 • wychowanie fizyczne
 • oligofrenopedagogika

Wojciechowska Iwona

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • bibliotekoznawstwo
 • terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
 • oligofrenopedagogika

 

Administracja i obsługa

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

    Iwona Januszek

    Ewa Pruczkowska

    Ilona Kawalerska

    Anna Kotwasińska