ROK SZKOLNY 2000

Wojciech Dobecki

Wyróżnienie w finale Konkursu Historycznego „ Na drodze do demokracji i współczesnej Europy w XIX i XX wieku".

Bydgoszcz-Toruń 2000r.

Nauczyciel: Jadwiga GarbalińskaWojciech Dobecki

Udział w zawodach II stopnia XXVI Olimpiady Historycznej.

Toruń 2000r.

Nauczyciel: Jadwiga GarbalińskaWojciech Dobecki

Udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu – „Miejsce parlamentu w ustroju państwa polskiego".

Gdańsk 2000r.

Nauczyciel: Jadwiga Garbalińska