PCK

PCK

Biblioteka

Biblioteka

Historia szkoły

Historia Gimnazjum nr 2

im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Kruszwicy

 

     Gimnazjum nr 2 w Kruszwicy powstało w roku 1999. Wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego mieściło się w budynku szkolnym na ulicy Mickiewicza 11.

     Pierwszym dyrektorem tej placówki była pani mgr Krystyna Rosół, która w roku 2002 przeszła na zasłużoną emeryturę. Od roku 2002 na stanowisko dyrektora została powołana pani mgr Aleksandra Kaczmarek i w grudniu tego samego roku podpisała zobowiązanie dotyczące utworzenia na terenie gimnazjum Koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Dnia 23. maja 2003r. odbyła się uroczystość otwierająca założenie Szkolnego Koła PCK, podczas której legitymacje członkowskie otrzymało 28 uczniów i 10 nauczycieli. Na opiekuna SKPCK została powołana pani mgr Beata Rubacha, pełniąca do dziś tę funkcję.

     Działalność charytatywna młodzieży, ich zaangażowanie w akcje czerwonokrzyskie, kultywowanie wszelkich wartości stało się inspiracją do nadania szkole imienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Fakt ten miał miejsce na uroczystej gali zorganizowanej 8.maja 2004 roku w dniu obchodów 85.rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Dumni ze swojego Patrona co roku obchodzimy święto szkoły, upamiętniając ten dzień i przypominając kolejnym pokoleniem młodzieży o przesłaniu, jakie wypływa z tradycji czerwonokrzyskich.

     Z upływem lat żegnaliśmy się z kolejnymi nauczycielami, pracownikami, przyjaciółmi, którzy przechodzili na emeryturę. W roku 2007 wieloletnią pracę, jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, zakończyła pani mgr Aleksandra Mazur. W 2011 roku składaliśmy podziękowania za współpracę pani Alinie Iwanow , a w roku 2012 panu Stanisławowi Lewandowskiemu – pracownikom obsługi.

     Rok 2012 postawił przed pracownikami i młodzieżą naszej szkoły nowe wyzwanie. Uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Gimnazjum nr 2 im. PCK zostało przeniesione do budynku na ulicy Kasprowicza 7. Od roku szkolnego 2012/2013 wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego stanowi Zespół Szkół Ogólnokształcących.

     Dyrektorem nowej placówki została pani mgr Aleksandra Kaczmarek, która na zastępcę powołała pana mgr Roberta Januszka.

     W historię gimnazjum wpisało się wiele osób. Nie sposób zapomnieć również o tych, którzy z różnych powodów losowych, życiowych nie pracują już z nami, ale przyczynili się do sukcesów i świetności gimnazjum. Do grona tych osób należą: p. Iwona Januszek, p. Justyna Grześkowiak, p. Katarzyna Grabowska, p. Lidia Bagrowska, p.Gabriela Polińska, p. Monika Zawadzka, p.Artur Łuczak, p. Jan Kowalski, p.Beata Poziomka, p. Jacek Stajszczak, p. Mariusz Konopiński.

     Mamy nadzieję, że osiągane przez lata sukcesy gimnazjalistów i licealistów sprawią, że uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Kruszwicy dostarczą jeszcze wielu powodów do satysfakcji i przyniosą chlubę tej szkole.

Kadra

Kadra pedagogiczna

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy


Imię i nazwisko

Kwalifikacje nauczycieli

Aleksandra Lipińska dyrektor ZSO

 • technika,

 • informatyka,

 • nadzór pedagogiczny,

 • oligofrenopedagogika

Januszek Robert

wicedyrektor ZSO

 • wychowanie fizyczne,

 • biologia,

 • informatyka,

 • trener II kl. wioślarstwa,

 • oligofrenopedagogika

 • organizacja i zarządzanie oświatą

Bednarska Lidia

Wicedyrektor ZSO

 • przyroda,

 • oligofrenopedagogika,

 • organizacja i zarządzanie oświatą,

 • wychowanie do życia w rodzinie.

Chromińska Danuta

 • język polski,

 • bibliotekarstwo,

 • oligofrenopedagogika.

Dymowska Katarzyna

 • chemia,

 • matematyka,

 • oligofrenopedagogika

Fabiańska Joanna

 • wychowanie fizyczne,

 • edukacja dla bezpieczeństwa,

 • oligofrenopedagogika

Guba Beata

 • język angielski.

Gitner Alina

 • język angielski,

 • biologia,

 • oligofrenopedagogika

Grześkowiak Winicjusz

 • matematyka,

 • fizyka i astronomia,

 • oligofrenopedagogika.

Jędrzejczak Jacek

 • wychowanie fizyczne,

 • oligofrenopedagogika

Kaszuba Alicja

 • historia

 • wos

Kępski Mariusz

 • technika,

 • informatyka,

 • oligofrenopedagogika.

Koltko Iryna

 • język angielski,

 • język niemiecki,

 • język francuski,

 • oligofrenopedagogika

Kostur Barbara

 • biologia,

 • oligofrenopedagogika.

Królikowski Jarosław

 • religia,

 • wiedza o społeczeństwie,

 • historia,

 • oligofrenopedagogika

Krzymińska Dorota

 • fizyka,

 • oligofrenopedagogika

Maciejak Małgorzata

 • język polski,

 • historia,

 • wiedza o społeczeństwie,

 • oligofrenopedagogika

Matysiak Małgorzata

 • język polski,

 • pedagogika korekcyjno - kompensacyjna

Mądrowska Agnieszka

 • język niemiecki,

 • oligofrenopedagogika

Nowakowska Anita

 • edukacja ustawiczna,

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Nowakowska Katarzyna

 • pedagogika,

 • przedsiębiorczość,

 • socjoterapia,

 • doradztwo zawodowe,

 • oligofrenopedagogika.

Ornatek Marzanna

 • geografia,

 • historia,

 • wos,

 • oligofrenopedagogika.

Peplińska Joanna

 • język angielski,

 • oligofrenopedagogika,

 • socjoterapia.

ks. Mateusz Rosiński

 • religia 

Staszak Ilona

 • matematyka,

 • resocjalizacja,

 • oligofrenopedagogika

Sikorska Anna

 • matematyka,

 • fizyka,

 • oligofrenopedagogika

Sobczak Emilia

 • język polski,

 • logopedia,

 • oligofrenopedagogika

Stachowiak Ada

 • język angielski,

 • profilaktyka i resocjalizacja,

 • oligofrenopedagogika

Stanny Magdalena

 • historia,

 • wiedza o społeczeństwie,

 • wychowanie do życia w rodzinie

Szarowska Katarzyna

 • matematyka,

 • informatyka,

 • oligofrenopedagogika

Stępniewska Agnieszka

 • język rosyjski

Tomaszewski Mariusz

 • muzyka,

 • sztuka,

 • oligofrenopedagogika,

 • geografia

Winiarczyk Artur

 • prawo,

 • historia,

 • wiedza o społeczeństwie,

 • oligofrenopedagogika.

Winiarczyk Sławomir

 • wychowanie fizyczne,

 • oligofrenopedagogika

Wojciechowska Iwona

 • historia,

 • wiedza o społeczeństwie,

 • wychowanie do życia w rodzinie,

 • bibliotekarstwo,

 • oligofrenopedagogika.Administracja i obsługa

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

 

 1. Aleksandra Holas

 2. Ewa Pruczkowska

 3. Marlena Gawlik

 4. Elżbieta Krajniak

 5. Honorata Michalak

 6. Leszek Wróbel