Plan lekcji

Poniżej znajdują się plany lekcji dla poszczególnych klas oraz czas zajęć do ściągnięcia ...


PLAN LEKCJI VIIA PLAN LEKCJI VIIB  
ZOBACZ  ZOBACZ  
PLAN LEKCJI VIIIA PLAN LEKCJI VIIIB  
ZOBACZ  ZOBACZ  
 PLAN LEKCJI 3A  PLAN LEKCJI 3B  
ZOBACZ  ZOBACZ  


Czas trwania zajęć lekcyjnych ...
ZOBACZ