Międzyszkolny konkurs wiedzy o Bł. Janie Pawle II

     W dniu 22 maja 2013r. odbył się w Gimnazjum nr 3 w Bachorcach międzyszkolny konkurs wiedzy o bł. Janie Pawle II. W konkursie tym wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych znajdujących się na terenie Kruszwicy i okolic.

     Zakres wiedzy o Janie Pawle II obejmował znajomość treści Listu do rodzin „Gratissimam sane” wydanym z okazji Roku Rodziny 1994r.

     Jedną z laureatek powyższego konkursu została Monika Brzyska uczennica klasy IIIB Gimnazjum nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, która zajęła II miejsce. Przygotowywała się ona pod kierunkiem nauczyciela religii Pana mgra Jarosława Królikowskiego.

     Wręczenie nagród odbyło się dnia 12 czerwca w Gimnazjum nr 3. Nagrody wszystkim laureatom wręczył Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski, który gościł w szkole oraz parafii w ramach odbywającej się tam wizytacji.