Czytelnia

     Czytelnia jest dostępna w czasie pracy biblioteki szkolnej i służy uczniom w celach edukacyjnych. Uczniowie mogą przed lekcjami, po lub w czasie przerw korzystać z zasobów księgozbioru podręcznego: słowników, encyklopedii czasopism oraz poszukać informacji w Internecie, korzystając z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.