Rozgrywki klas I gimnazjum w siatkówce

W czerwcu w ZSO odbyły się rozgrywki klas pierwszych gimnazjum dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej.

Wyniki:

IA CHŁ   0   :  3     IB CHŁ

IA DZ    1  :   2      IB DZ

Wszystkim serdecznie gratulujemy.