Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy – 01.09.2021

Stosując się do wytycznych MEiN, MZ i  GiS  uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach według podanego harmonogramu.

Prosimy przestrzegać wyznaczonych wejść do szkoły oraz podanych godzin.

Wszyscy uczniowie oraz rodzice oczekują na wychowawcę na boisku szkolnym.

Uczniowie klas 0 a, 0b, I a, I b mogą wejść na teren szkoły z jednym rodzicem(opiekunem) z zachowaniem reżimu sanitarnego – obowiązuje maseczka, dezynfekcja i zachowanie dystansu.


8.00 – klasy VII – VIII  SP nr 2 ul. Kasprowicza 7

- VII a, VII b, VII c – wejście nr 1 - od strony boiska

VII a-  sala 205

VII b – sala 108

            VII c – sala 107

- VIII a , VIII b  – wejście nr 2- od strony boiska

            VIII A  – sala 101

            VIII B  – sala 103

 

9.00 – LO, ul. Kasprowicza 7

- I LO , II LO –wejście nr 1 - od strony boiska

I LO -  sala 205

            II LO – sala 107

- III a LO, III b LO – wejście nr 2- od strony boiska

            III A LO – sala 101

            III B LO – sala 103

 

Msze święte w Kościele pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus

- 10.00 – msza św. dla klas IV-VIII i I-III LO