ZAJĘCIA LABORATORYJNE NA WYDZIALE FARMACJI CM UMK W BYDGOSZCZY


     W przedostatni dzień lekcji przed feriami grupa uczniów ZSO w Kruszwicy przeprowadzała analizy ilościowe i jakościowe w laboratorium Collegium Medicum w Bydgoszczy. Celem wizyty było zapoznanie uczniów z metodami analitycznymi od strony praktycznej i zachęcenie ich do kontynuowania nauki na kierunkach przyrodniczych.

     Dziękujemy pracownikom Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego CM UMK w Bydgoszczy za przeprowadzenie zajęć oraz pyszne pączki, które dodały uczniom energii. Wyjazd zorganizowały p. Anna Łuczak i p. Katarzyna Dymowska